bubbles-met-tekst-1

Hierdoor vallen wij in de smaak

Speciaal ontwikkeld voor huisartsenposten

Samen met huisartsenposten, heeft Service Check / SAMR een onderzoeksmodel ontwikkeld waarmee de kwaliteit van zorg op huisartsenposten structureel te meten is.

Dit model wordt door huisartsenposten in heel Nederland warm omarmd.

Beleving meten vanuit alle betrokkenen

Ons HAP onderzoeksprogramma bestaat uit een inventarisatie van de beleving van patiënten, huisartsen én medewerkers (zowel front- als backoffice).

Dit is een verschil met de CQ index, welke enkel uit het perspectief van de patiënt meet.

Niet alleen kwantitatieve vragen stellen

Naast meerkeuze vragen, bevatten de verschillende vragenlijsten open antwoordvelden.

De kwalitatieve informatie geeft het hoe en waarom achter de kwantitatieve data goed weer en leidt tot een surplus aan informatie.

Onze vragenlijsten zijn compact, eenduidig, aansprekend en afgestemd op de doelgroep.

Dát is de basis van een goed onderzoek. Zó komt u aan bruikbare informatie.

Niet te vergelijken met de CQ-i. Maar we doen het toch

 • 360° feedback
  Patiënten, HAP & Bureaumedewerkers, én huisartsen (alsook dagpraktijken en ketenpartners) 
 • Minder vragen dan de CQ-i
  Compacter door betere aansluiting op de doelgroep
 • Koppeling data aan database HAP
  Geen onnodige identificatievragen
 • Kwalitatieve informatie
  Extra inzicht door gebruik van toelichtingen
 • Maatwerkvragen
  Bijvoorbeeld over onderwerpen specifiek voor úw HAP
 • Oordeel op basis van meerdere contactmomenten
  Voor feedback op de totale beleving
 • Keuze deelname patiënten
  Patiënten kiezen voor digitale of schriftelijke deelname
 • Huisstijl van de HAP
  Wekt vertrouwen en voorkomt verwarring
 • Jaarlijkse benchmark
  Eigen kwaliteit en prestaties vergelijken met andere HAP’s
 • 6-punts Likert schaal
  Betrouwbare schaal voor het meten van beleving met een genuanceerd beeld van de scores

Heldere inzichten, daar draait het om

Naast de overkoepelende managementrapportage ontvangt u voor elke doelgroep een eigen rapportage.

Naast de overkoepelende managementrapportage ontvangt u voor elke doelgroep een eigen rapportage.

Beleving patiënten
bekijk voorbeeld »
Beleving HAP-medewerkers
bekijk voorbeeld »
Beleving huisartsen
bekijk voorbeeld »
Beleving bureaumedewerkers
bekijk voorbeeld »
rapporten

Interesse? Vragen? Wij vertellen u graag meer

Bel Jessica op 06-53451992

of Irene op 06-28783845

Een bericht achterlaten kan natuurlijk ook!